Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYHLEDÁVAČE KROUZIM.CZ

 

1. PROVOZOVATEL

Provozovatel, společnost KAMBRA s.r.o. se sídlem Kamenná 82, Kamenná, 67503, IČ: 02052083, DIČ: CZ02052083, vedena v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80098 (dále jen Provozovatel), je poskytovatelem internetových služeb v oblasti internetového vyhledávání a porovnávání cen z internetových obchodů na portálu Krouzim.cz

 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a provozovateli internetových obchodů (dále jen “Zákazník, Uživatel nebo e-shop”), kteří mají nabídku svého zboží prostřednictvím portálu Krouzim.cz

 

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA NA KROUZIM.CZ

3.1. E-shop Zákazníka musí skutečně existovat, musí být provozován podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. E-shop musí mít aktivní www stránky v českém jazyce.

3.2. Povinné údaje si Zákazník vyplní po registraci na KROUZIM.cz nebo na www.firmy.krouzim.cz, zejména:

 • fakturační údaje
 • logo e-shopu
 • www. stránky
 • kontakty
 • adresy
 • atd…

Vyplněné údaje v administraci se musí shodovat s údaji e-shopu, stránkách Zákazníka.

3.3. Zákazník musí mít na provozovaných e-shopech přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží.

Formát XML feedu najdete na našich stránkách.

Párování položek probíhá přednostně na základě povinné položce EAN a kódu výrobce. Pokud XML feed jednu z těchto položek neobsahuje, párují se položky na základě jiných algoritmů, ale zde již není zajištěno správné napárování produktů do skupin. Pokud feed nebude obsahovat EAN nebo kód výrobce budou se produkty s obchodem zobrazovat ve fulltextovém vyhledávání, ale již nebude zajištěn správný export všech dat do skupin ve srovnání cen.

Pro správné vyhledávání by měl název produktu obsahovat jen název s typem daný výrobcem, neměl by obsahovat žádné jiné informace, jako např, dárky, dopravy, zdarma a jiné texty, které nesouvisí s názvem produktu. K těmto doplňkům, jako jsou dopravy, dárky atd. slouží jiné záložky.

Správný název: Např. Lednice Samsung 231365

Špatný název: Lednice Samsung 231365 doprava zdarma, dárek

 

Provozovatel si vyhrazuje právo nepárovat, nezobrazovat, neřadit produkty, které jsou dle provozovatele v rozporu se zdravím a dobrými mravy.

 

Veškerá vstupní data poskytovaná Zákazníkem musí být v souladu s autorským zákonem: fotografie, texty musí patřit výhradně Zákazníkovi nebo k nim má Zákazník jiná práva. Zákazník se zavazuje dodávat pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práva Provozovatele nebo třetích stran, Zákazník plně odpovídá za to, že jím poskytované informace o zboží jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a nejsou v rozporu s dobrými mravy.

Zákazník je plně odpovědný za obsah zadaný v e-shopu (feedu), za obsah cílových stránek, na které se uživatel dostane po kliknutí na zobrazovaný e-shop Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, kterou Zákazník způsobí svojí nabídkou (dále: inzerovaným zbožím, nabídek) na krouzim.cz třetím stranám, za nabídky a cílové stránky, které jsou, po vstupu nebo je vstup na ně umožněn, v rozporu s platným právním řádem.

Zákazník prohlašuje, že má k poskytnutému obsahu oprávnění jej užívat a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení produktů (nabídek) na Krouzim.cz. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Zákazníka vznikla.

Provozovatel se zavazuje v rámci poskytování služby Krouzim.cz pro Zákazníka:

 • pravidelně stahovat data z XML feedu
 • plus další doplňkové služby, které bude mít zákazník aktivní

Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá automaticky dle nastavené frekvence stahování.

3.4. Na internetových e-shopech Zákazníka musí být uvedeno:

 • obchodní název Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, u fyzické osoby jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku.
 • kontaktní údaje, telefon, e-mail, sídlo, pobočka, korespondenční adresa
 • obchodní podmínky, podmínky, ochrany osobních údajů
 • ceny dopravy, reklamační řád, odstoupení od smlouvy a další zákonem povinné údaje
 • zahraniční Zákazník, firma nebo osoba povinná k dani v jiném členském státě či ve 3. zemi, je povinen v případě podnikání nebo obchodování na území České republiky splňovat zákonem předepsané předpisy pro podnikání. Musí splňovat podmínky pro registraci stejné jako český Zákazník. Zahraniční Zákazník je povinen mít funkční a dostupný e-shop v českém jazyce, cenu zboží udávat v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky.

3.5. Zákazník, který nabízí alkoholické nápoje, erotické zboží musí mít při vstupu na internetové stránky upozornění, že pro vstup na internetové stránky musí být osoba starší 18 let.

3.6. Zákazník pod jedním IČO může registrovat více e-shopů do služby KROUZIM.cz

3.7. Registrovaný Zákazník tímto poskytuje Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů, a to vč. osobních údajů i na jiných Provozovatelem provozovaných službách, portálech, sociálních sítích.

3.8. Okamžikem registrace Zákazníka do služby Krouzim.cz, je automaticky vytvořen přístup do administrace (e-shopu) Zákazníka na krouzim.cz, Zákazník to bere okamžikem odsouhlasení těchto smluvních podmínek na vědomí.

3.9. Registrace na Krouzim.cz je ZDARMA, pro zobrazování obchodů na vyhledávači krouzim.cz je nutné uhrazení poplatku (tarifu) za feed (e-shop), ten je dělen dle počtu nabízených produktů ve feedu Zákazníkem. Zákazník platí pouze za registrované obchody (feedy) v administraci. Zákazník, už dále neplatí žádné prokliky. Ceny za feedy a služby jsou uvedeny v administraci v podobě produktů pro vkládání do košíku. Ceny jsou dále uvedeny i v samostatném ceníku. Další možností pro zviditelnění obchodu na předních pozicích je možnost topování, využití nabízených bannerů a možnost umístění produktů na úvodní stránku. Všechny úhrady za užívání služby Krouzim.cz jsou placeny na základě zálohové platby.

3.10. Po uplynutí doby ceny tarifu se automaticky vytvoří výzva na další období k zaplacení a odešle se na uvedený email, po jejím uhrazení se opět bude e-shop zobrazovat na stránkách krouzim.cz.

3.11. Registrace na krouzim.cz budou nabízeny i přes partnerský prodej, pokud e-shop tuto nabídku využije, je povinen umístit na své stránky zpětný odkaz s logem krouzim.cz na homepage obchodu s přímým odkazem na Krouzim.cz. Poskytovatel Zákazníkovi poskytuje přes partnerský prodej jednorázovou slevu z ročního poplatku za jeden XML soubor (feed) a to ve výši dohodnuté s partnerským prodejem, který bude mít poskytovanou slevu umístěnou na svých stránkách, od partnerského prodejce dostane zákazník slevový kód, který prodejce obdrží od provozovatele krouzim.cz. Tento kód se poté použije po registraci při zakoupení vybraného tarifu na krouzim.cz. Umístění zpětného odkazu krouzim.cz je nutné udržovat nepřerušeně po celou dobu prezentace daného obchodu na portálech Poskytovatele. V opačném případě bude Zákazníkovi doúčtována cena dle aktuálně poskytnuté ceny za zpracování XML souboru (feedu).

3.12. Na základě registrace na krouzim.cz je zákazníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního prostředí zákazníka na krouzim.cz, ve kterém může spravovat své identifikační údaje u uživatelského profilu a spravovat různé nabízené služby Provozovatelem, které má zákazník zpřístupněny.

3.13. V administračním prostředí registrovaného e-shopu na Krouzim.cz je Zákazník oprávněn on-line editovat údaje: název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje vztahující se k e-shopu, správa feedu. V případě změn jako je (např. IČO, fakturační a doručovací údaje) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do sedmi dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo nastane. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 14 pracovních dní, a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

3.14. Přihlašování do správy krouzim.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. V případě zrušení zákaznického účtu Zákazníka se ruší i přístupové údaje.

3.15. Zákazník je povinen chránit svoje přihlašovací údaje. Provozovatel neručí za zneužití přihlašovacích údajů v případě vyzrazení přihlašovacího jména, hesla třetí (straně) osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Zákazník plně odpovědný za to, že zajistí, že třetí strana souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a přijímá je.

3.16. Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení registrace, a to zejména z důvodu porušení Smluvních podmínek, právních předpisů, zájmů Provozovatele či třetích osob a to bez náhrady vrácení zaplaceného tarifu, poplatku za reklamu, topování, pokud nebude uhrazený tarif dobit do 30 dní od poslední výzvy.

3.17. Provozovatel si v souladu s těmito Smluvními podmínkami vyhrazuje právo zablokovat e-shop Zákazníka, zejména u zobrazovaných nabídek, které by byly v rozporu s těmito smluvními podmínkami. K zablokování účtu může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním systému (tzn. ohrožující chod systému) je vkládání nadměrného množství dat. Provozovatel má právo u feedů, které obsahují více, jak 10 tis. produktů odmítnout registraci a okamžitě ji zrušit v tomto případě je vrácen uhrazený tarif.

3.18. Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá automaticky dle nastavené frekvence stahování.

3.19. Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím stranám (spolupracujícím firmám, osobám s Krouzim.cz) za účelem zajištění správného chodu portálu Krouzim.cz.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí se zpracováním a využitím údajů, které poskytuje Provozovateli v rámci vzájemné spolupráci na základě registrace Zákazníka, dále ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přidány i další osobní a jiné údaje. Osobní údaje jsou poskytnuty Osobní údaje jsou v případě potřeby poskytnuty při spáchání trestné činnosti policii a ostatním složkám, vyšetřující trestnou činnost.

Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou. Souhlas je možné kdykoliv zrušit zasláním na email nebo korespondenčně na adresu provozovatele.

5. UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

Zákazník může zobrazování svého obchodu na krouzim.cz ukončit tím, že si sám zruší ve své administraci zobrazovaný obchod nebo požádá pomocí e-mailu (info@krouzim.cz) o odstranění svého internetového obchodu z krouzim.cz. Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění internetového obchodu Zákazníka dobu v trvání 30 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že po odstranění internetového obchodu nebude okamžikem odstranění z krouzim.cz zobrazovaný. Pro odstranění celého Zákaznického účtu, je potřeba požádat písemně nebo emailem (info@krouzim.cz), Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění účtu Zákazníka dobu v trvání 60 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka.

5. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Aby bylo možné neustále zlepšovat poskytované služby, Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Změny obchodních podmínek budou Zákazníkovi oznámeny e-mailem zaslaným na adresu uvedenou Zákazníkem. Zákazník má právo změnu obchodních podmínek odmítnout do 14 dnů ode dne oznámení změny. Odmítnutí musí být provedeno písemně. Pokud Zákazník změnu obchodních podmínek odmítne, má právo vypovědět smlouvu s Provozovatelem, ten si vyhrazuje právo na 30 denní lhůtu na zrušení účtu zákazníka.

 

Platnost podmínek od 1.2.2021