Jak vybudovat krásný trávník

Krásný a hustý trávník je sen snad každého zahradníka. Jeho splnění není vůbec nemožné, je však třeba dodržovat následující doporučení, jak už při jeho zakládání, tak při následné údržbě.

Příprava půdy a vyrovnání terénu

Ze všeho nejdříve musíme dokonale připravit půdu. Tento krok je mimořádně důležitý a rozhodně ho nepodceňujte. Ideální půda pro pěstování trávníku se vyznačuje vyváženým zastoupením jílu a písku, proto pokud máme půdu příliš jílovitou, můžeme ji vylehčit středně jemným pískem.

Odstraníme kameny, zbytky kořenů a další nežádoucí předměty a pozemek urovnáme do požadovaného tvaru. Terén lze vyrovnat vrstvou štěrku, který bude zároveň sloužit jako drenážní vrstva. Podle potřeby můžeme do této vrstvy vložit drenážní trubku, pokud trávník zabírá větší plochu je vhodné zvážit použití některého ze závlahových systémů. Na štěrk rozprostřeme vrchní vrstvu půdy, která by měla mít tloušťku alespoň 20 cm. Vrstvy několikrát zválcujeme trávníkovým válcem.

Následně půdu řádně prokypříme alespoň do hloubky rýče. Při větší rozloze trávníku nám práci velmi usnadní kultivátor. Poté půdu vyhladíme pomocí hrábí.

Takto připravenou půdu necháme 2 – 3 týdny odpočívat, půda se zhutní a nebude docházet k propadávání. Poté provedeme mechanické nebo chemické odplevelení pozemku, které podle potřeby opakujeme. Až plevel odstraníte, můžete do půdy aplikovat přípravek na zkvalitnění, jako je substrát, a hnojivo.

Termín vysetí a výběr osiva

Termín výsevu travního osiva vychází z období, kdy je nejvyšší pravděpodobnost zachování optimálních podmínek pro klíčení a vzcházení osiva. V praxi zakládáme trávníky výsevem ve dvou termínech, a to na jaře a na podzim, konkrétně duben, květen a září poskytují většinou nejlepší klimatické podmínky. Přihlédnout musíme i ke konkrétním podmínkám jako je poloha, nadmořská výška atd.

Při zakládání trávníku hraje výběr osiva klíčovou roli, určuje vlastnosti a charakter budoucího trávníku, proto jeho výběr v žádném případě nepodceňujte. Je důležité si odpovědět na otázku, k jakému účelu má trávník sloužit a v jakých podmínkách bude růst. Jiný typ je vhodný, pokud bude sloužit pro reprezentativní účely, nebo pokud bude zatěžován hrou dětí nebo jiným pohybem. Dále je vhodné zvážit, kolik vlhkosti a světla bude mít k dispozici. Výběr travních směsí je široký, proto zajisté najdete tu pravou, přesně pro vaše podmínky.

Výsev

Před výsevem travní směs důkladně promícháme, aby se jednotlivé traviny rovnoměrně rozdělily a trávník získal stejnorodý vzhled. Pro dosažení hustého a odolného trávníku je třeba vysít 20 – 30 g travní směsi na 1 m2 v návaznosti na kvalitě půdy, druhu travní směsi a technice výsevu.

Technika výsevu závisí na našich možnostech a podmínkách. Na menších plochách výsev provádíme většinou ručně. Můžeme si pomoci rozdělením pozemku na menší části, například použitím provázku. Odvážíme si množství osiva podle velikosti plochy a rozdělíme ho na dvě poloviny, první polovinu vyséváme rozhozem při chůzi jedním směrem a druhou polovinu vyséváme kolmo na tento směr, tím docílíme rovnoměrného výsevu. Po výsevu osivo lehce zapravíme hráběmi a zválcujeme zahradním válcem.

Na velké plochy můžeme použít secí strojek, výsev je rovnoměrnější a spotřeba osiva není zbytečně vysoká.

První péče

Důležitá je stálá vlhkost pozemku během prvního měsíce, kdy jednotlivé druhy trav vzcházejí, dle zvolené travní směsi osivo vzchází za 20 – 35 dní. Jakmile osivo zaschne, pak nevyklíčí a výsledkem bude trávník s prázdnými místy.  Pokud neprší je trávník vhodné zalévat i třikrát denně, nejlépe v ranních nebo večerních hodinách. Při zalévání pozor na vyplavení osiva proudem vody, nejvhodnější je použí zahradní rozstřikovač s jemným rozstřikem.

Sečení

Čas na sečení nově založeného trávníku nastane asi po 8 týdnech při výšce cca 80 – 100 mm, sečeme maximálně o jednu třetinu z délky rostlin. Prvním sekáním se zlikviduje většina jednoletých plevelů, které vzcházejí současně s osivem. Další sečení se opakuje podle typu trávníků a přírůstků. Ideální je sekat 1-2krát týdně na výšku minimálně 3 cm kvalitní sekačkou nebo zahradním traktorem.

Hnojení

Hnojení je velmi důležité pro doplnění živin a podpoření zdravého růstu trav, pro zabarvení a odolnost a správný kořenový systém. I mezi hnojivy existuje velké množství druhů a variant. Volit můžeme mezi hnojivy organickými, minerálními nebo kombinovanými.

První hnojení na začátku jarní sezóny se doporučuje v dubnu a mělo by se skládat z dusíkatého hnojiva na růst, dále fosforu na posílení kořenů a to hlavně právě u mladých trávníků. Další hnojení by mělo proběhnout v červnu, potom v září a ke konci října. Přihlédnout samozřejmě můžeme ke klimatickým podmínkám.

Hnojit bychom neměli v horkých dnech za plného žáru a po dešti. Ideálně hnojíme před zálivkou nebo před deštěm.

Na větší trávníky je velice vhodné pořídit rozmetač hnojiva, který zajistí ideální aplikaci.